1-AID Hollås TM mener at førstehjelpskurs skal ha ett høyt innhold av praktisk undervisning og i særdeleshet i de livreddende aspekter ved førstehjelp. På våre kurs bør du ha bekledning som tåler at du ligger på gulvet og står  på kne, du skal selv praktisere og øve førstehjelp.

Vår erfaring fra den prehospitale tjenesten, gjør at vi har stor kunnskap om den praktiske utførelsen av livreddende førstehjelp. Vi vil bestrebe og dele denne kunnskapen med våre kunder gjennom engasjement og praktisk øving på kurs.

1-AID Hollås TM sine førstehjelpskurs vil alltid inneholde det siste innen førstehjelp basert på Norsk Rescusiterings Råd sine retningslinjer.

1-AID Hollås TM sin grunnkurspakke inneholder alltid frie luftveier, hvordan opprettholde
frie luftveier og hjerte lungeredning. Grunnpakken går
over 2 skoletimer a 45 minutter. I tillegg til det nevnte obligatoriske innholdet kan man i stor grad påvirke innholdet i kurset selv.

Den enkelte kunde har sine ønsker og behov, alt etter hva som er deres arbeidshverdag,
1-AID Hollås TM vil imøtekomme alle sine kunders ønsker så godt det er mulig.

Bevisstløshet, Bruddskader, Blødningskontroll,
Brannskader, Sirkulasjonssvikt, Forgiftninger, Drukning, Skadestedsledelse, Trafikkulykke, Sukkersyke, Astmaanfall, Epilepsi, Hjerneslag, Hjertesykdom, HLR Voksen, HLR Barn med mer, er noen av de emnene som 1-AID Hollås TM tilbyr og som våre kunder kan velge å legge til i grunnkurspakken. Kursets lengde vil variere etter hvilke og hvor mange tilvalg som gjøres.

Deltagere i våre kurs vil om ønskelig, få tildelt deltagelsesbevis, hvor kursets innhold og varighet er beskrevet.

For at kurset skal bli lærerikt og oversiktelig for våre kunder, bør ikke antall deltakere på ett kurs overstige 15 personer. Er dette allikevel ønskelig faktureres ett tillegg på 100.- for hver deltaker over 15, pr. kurstime (45 min.)

Er det mer enn 18 kursdeltagere anbefales det å dele gruppen og gjennomføre to kurs.

 

Med vennlig hilsen Karstein Hollås Daglig Leder.

HJEM
                                                         
OM OSS

KONTAKT

KURS

PRODUKT

KURS PRISER

NYHETER

TEST

LINKER

FAKTA

GJESTEBOK

VIDEO

 

 

1-AID Hollås TM, Stokkanveien 28, 7500 Stjørdal. Telefon: 41308419 E-post: 1-aid@1-aid.no
Tekst og bilder kan ikke uten spesiell angivelse eller avtale, kopieres og benyttes på andre nettsteder.